Arabako Errioxa

Arabako Errioxako – Guardiako Eremu Funtzionaleko lurraldearen plangintza eta antolamendua egiteko tresna du erabilgarri: Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala.

2004. urtetik, 2004ko irailaren 28ko 271/2004 Dekretu bidez, LPPak Arabako Errioxako-Guardiako lurralderako antolamendu integrala ezartzen du, izaera biofisiko orokorreko gaietan zein eskualdeko elementu esanguratsuenen antolamenduaren eta hirigintzako elementuen araudiarekin lotuta lurraldea modu jasangarrian kudeatu ahal izateko tresna arautzaileen eta neurrien (ildoak) bidez.

Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren bilakaera

LPPak izandako aldaketak ezagutzen ditu.

Arabako Errioxa

LPParen lehen aldaketa

2010ean, Arabako Errioxako-Guardiako Lurralde Plan Partzialak (LPP) 251/2010 zenbakidun dekretuaren bidez aldaketa jasan zuen, hiru esparru zehatz erregulatzeko araudia finkatu ahal izateko:

 • nekazaritzako eraikuntzak eta upategiak (horiek erregulatzeko araudia, lurzoru urbanizaezina mantentzera eta babestera bideratutakoa).
 • Ardogintza, haren egoera sozioekonomikoari eta funtzionamenduari dagokienez, bi instalazio mota bereizita: eraldaketako instalazio txikiak (EIT) eta upategi handiak (UH).
 • Nekazaritzako beste eraikuntza batzuetako lurzoru urbanizaezina eremu funtzionalaren eraikuntzako pixkanakako kolonizazioa eta ingurumenaren eta paisaiaren degradazioa saihesteko.
 • LPParen bigarren aldaketa.

  2018an, LPParen bigarren aldaketa bat onartu zen Paisaiaren Ebazpenekin lotuta, 2018ko irailaren 18ko 134/2018 Dekretu bidez.

  Dekretuaren xedapenak betez, Paisaiaren Katalogoa prestatu zen eta bertan Arabako Errioxako-Guardiako eremu funtzionalean 15 paisaia-unitate eta interes paisajistikoko 14 eremu, kalitate paisajistikoko helburu batzuk eta eskualde horretarako Paisaiaren Xedapen Espezifiko batzuk identifikatu ziren helburu horiek lortu ahal izateko.

  Arabako Errioxa
  Arabako Errioxa

  LPParen berrikusketa eta xedapen berriak idaztea.

  Planaren egungo berrikusketaren helburua da planaren araudi mailako testuingurua eguneratzea eta eduki eta xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduko Irizpideek (behin betikoz 2018an onartutakoak) ezarritakora egokitzea, baita behar berriak identifikatzea eta eskualdeak dituen helburuei eta sortutako arazoei erantzun berriak ematea ere.

  Zer berrikusiko da LPParen aldaketa honetan?

  Hona hemen aldaketak:

  normatiboa

  Araudi mailako esparru orokorra

  Jarduketak LPPa arau-esparru orokorrera egokitzea berrikusiko du.

  normatiboa

  Planaren proposamenak

  Hauei buruzko bizitoki-lurzorua, lurzoru industriala, nekazaritzako pabilioi eta upategietarako eredua, paisaia eta legeria, ingurumena eta babestutako elementuak.

  normatiboa

  Azalpen berriak

  Honako hauei buruzko azalpen berriak mahastizaintzako eta ardogintzako eta turismo arloko erregularizazioa, barne-garraioko plana.

  normatiboa

  Ekonomia eta gizartea

  Datu soziodemografikoen eta ekonomikoen eguneraketa.

  normatiboa

  Ingurumeneko ebaluazio

  Ingurumeneko ebaluazio estrategikoa.

  normatiboa

  Genero

  Genero-inpaktuaren ebaluazioa.

  normatiboa

  Euskara

  Euskararen erabilera normalizatzearekin lotutako inpaktua.

  normatiboa

  Zarata

  Kutsadura akustikoaren ebaluazioa.