Izapideak

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak Arabako Errioxako eta Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak (LPPak) berrikusteko elkarlaneko hitzarmena sinatu dute. Hitzarmenaren arabera, Arabako Foru Aldundia arduratuko da Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala idazteko lanak kontratatzeaz eta berrikusteaz eta, horrenbestez, bera izango da LPParen izapidetze-prozesua zuzenduko duen erakundea, hurrengo fase eta daten arabera:

Informazioa eta diagnostikoa

2021eko otsaila

2021
2022

Aurrerapena

2022ko urria

Jendaurreko azalpena

2023ko urtarrila

Hasierako onarpena

2023ko azaroa

Jendaurreko azalpena

2023ko abendua

2023
2024

Behin-behineko onarpena

2024ko iraila

Behin betiko onarpena

2025eko martxoa

2025

Izapidetze-prozesu osoan, parte hartzeko eta komunikazio-ekintzetarako programa oso bat garatuko da.