Partaidetza Publikoko Programak

Partaidetza Publikoko Programak zehazten ditu bere jarduerak eta estrategia zein LPPa idazteko prozesuan bideratuko den partaidetzaren edukiak. Horren helburua da tokiko administrazioei eta gizarte-eragileei LPParen fase bakoitza behar bezala ulertzeko bidea erraztea eta prestatzeko garaian parte-hartzea sustatzea.

Programak Planaren hasierako proposamena lantzeko elkarrizketa, talde fokalak eta informazio-jardunaldiak egitea aurrez ikusten du. Gainera, webgune honen moduko beste tresna espezifiko batzuk (ikus-entzunezko tresnak eta sareetan presentzia izatea ahalbidetzen dutenak, adibidez) ere baliatuko ditu.

Deskargatu programa
Participación

Parte-hartze prozesua

Parte hartu duzu aurretik kudeaketa publikoko tresna baten definizioan?

Jarraian, LPP honetako parte-hartze prozesuaren mugarriak azalduko dizkizugu.

01 Fasea

Programa egiteko eta baliozkotzeko fasea

2020ko uztaila

 • Programa zehatza eta kronograma
 • Agenteak detektatzea
 • Hasierako aurkezpena kuadrillari

02 Fasea

Informazio- eta diagnostiko-fasea

2020ko abuztua - 2021eko otsaila

 • Elkarrizketa erdi-egituratuak
 • Bilera instituzionalak
 • Foro irekiko tailerrak: 3 kokaleku
 • Lantaldeak

03 Fasea

Aurrerapen-fasea

2021eko martxoa - 2022ko telefonoa

 • Tailerrak-Foro irekia: 3 kokaleku
 • Lantaldeak
 • Erakunde-bilerak
 • Aurrerapenaren Aurkezpena

04 Fasea

Hasierako onarpen-fasea

2023ko otsaila - Urtarrila 2024

 • Tailerrak-Foro irekia: 3 kokaleku
 • Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin
 • Jendaurrean jartzea

05 Fasea

Behin-behineko onarpen-fasea

Otsaila 2024 - Iraila 2024

 • Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin

06 Fasea

Behin-betiko onarpen-fasea

2024ko urria - 2025eko martxoa

 • Azken aurkezpena. Emaitzak itzultzea
 • Erakunde-bilerak

02. Informazio- eta diagnostiko-fasea

Eskura ezazu parte hartzeko ekitaldien eta jardunaldien eguneroko informazioa

15/10/2020

Informazio Jardunaldia

15/11/2020

Aurretiazko lanen aurkezpena

20/01/2021

Foku-taldea

Foku-talde

Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspena idazteko prozesuaren esparruan onartutako herritarren partaidetzarako programak sei jarduketa-fasetan egituratutako ibilbide-orri bat planteatzen du.

Aurreikusitako jarduketen artean, lan-talde tematiko batzuk egitea dago. Horien garapenak foku Taldearen metodologia erabiltzen du. Metodologia horren bidez, talde bakoitzean parte hartzera gonbidatutako pertsona guztiek foku Gai batzuk hautatzen dituzte, saioan zehar eztabaidatzeko, eta, azkenik, gai horiei buruz adostutako ondorio batzuk lortzen dira.

Formatu telematikoan egindako sei foku-taldeen ondorioak jarraian eskaintzen diren fitxategietan deskarga daitezke:

(*) Hasiera batean, enoturismoa 3. talde berean sartu zen. Mahasti-ardoaren konglomeratua, hala ere, geroago komenigarritzat jo zen turismoko foku-talde bakar bat egitea; beraz, enoturismoari buruzko ondorioak turismo-talde horrek berretsi zituen.

Talde bakoitzeko partaideak aukeratu ditu erredakzio-taldeak, gai zehatz bakoitzari buruzko diskurtso komun bat eraikitzeko. Prozesu honetan parte hartu duten pertsonak dira, eta planteatutako gaiei buruzko irizpideak eta ikuspegia eman dituzte. Arabako Errioxako gizarte zibilaren (edo herritarren) esparruan, parte hartzen duten 47 pertsonen ordezkaritza askotarikoa da.

Talde bakoitzeko kideek aho batez prestatu eta onartu dituzte talde bakoitzeko ondorioak, eta haien izenak ondorioekin batera eman dira. Ondorio horiek balio handia dute plangintza-prozesurako, landu diren moduagatik; hala ere, ezin zaizkio egotzi Arabako Errioxako LPParen berrikuspena sustatu duen erakundeari; ondorio horiek partaidetza-prozesuaren berezko edukiak dira.

Erredakzio-taldeak konpromisoa hartu du taldeen aurrean justifikatzeko nola helarazi edo ez partaidetza-prozesuaren ondorioak LPPren fase hauetan: aurrerapena, hasierako onarpena, behin-behinekoa, etab.

03. Aurrerapen-fasea

Eskura ezazu parte hartzeko ekitaldien eta jardunaldien eguneroko informazioa

17/06/2022

Foku-taldeak

18/10/2022

Informazio jardunaldi instituzionala

19-20/10/2022

Tailerrak/Foro irekia

Foku-taldeak

Talde ezberdinetako parte-hartzaileak erredakzio-taldeak aukeratu ditu, batzuk diagnostiko-faseko talde fokaletako kide izan dira, eta beste batzuk lehen aldiz gonbidatu dituzte. Prozesu honetan parte hartu duten pertsonak dira, planteatutako gaiei buruzko irizpideak eta ikuspegia emanez. Parte-hartzaileen multzoa askotariko ordezkaritza da Arabako Errioxako gizarte zibilaren (edo herritarren) esparruan.

Ez da desadostasunik aurkitu Aurrerapenaren zirriborroan planteatutako irtenbideekin, eta erredakzio-taldeak azaldutako proposamen guztiak baliozkotu dira.

Formatu telematikoan egindako lau foku-taldeen ondorioak jarraian eskaintzen diren fitxategietan deskarga daitezke:

Tailerrak. Foro irekia

Herritarrei irekitako hiru tailer antolatu dira Arabako Errioxako lurraldean: Bastidan, Laguradian eta Oionen. Azkenik, horietako bi bakarrik egin ahal izan dira, Bastidako tailerrean izena eman ez dutelako. Tailer horiek Aurrerapen fasearen funtsezko alderdiak lantzeko balio izan dute. Bertaratutakoei eskatu zitzaien konponbide zehatzak ezar zitzatela landutako gai bakoitzerako.

Formatu telematikoan egindako bi foku-taldeen ondorioak jarraian eskaintzen diren fitxategietan deskarga daitezke: