Partaidetza Publikoko Programak

Partaidetza Publikoko Programak zehazten ditu bere jarduerak eta estrategia zein LPPa idazteko prozesuan bideratuko den partaidetzaren edukiak. Horren helburua da tokiko administrazioei eta gizarte-eragileei LPParen fase bakoitza behar bezala ulertzeko bidea erraztea eta prestatzeko garaian parte-hartzea sustatzea.

Programak Planaren hasierako proposamena lantzeko elkarrizketa, talde fokalak eta informazio-jardunaldiak egitea aurrez ikusten du. Gainera, webgune honen moduko beste tresna espezifiko batzuk (ikus-entzunezko tresnak eta sareetan presentzia izatea ahalbidetzen dutenak, adibidez) ere baliatuko ditu.

Deskargatu programa
Participación

Parte-hartze prozesua

Parte hartu duzu aurretik kudeaketa publikoko tresna baten definizioan?

Jarraian, LPP honetako parte-hartze prozesuaren mugarriak azalduko dizkizugu.

Fase 01

Informazio- eta diagnostiko-fasea

2020ko abuztua - 2020ko azaroa

 • Elkarrizketa erdi-egituratuak
 • Erakunde-bilerak
 • Tailerrak-Foro irekia: 3 kokaleku
 • Lantaldeak

Fase 02

Aurrerapen-fasea

2020ko azaroa – 2021eko maiatza

 • Tailerrak-Foro irekia: 3 kokaleku
 • Lantaldeak
 • Erakunde-bilerak

Fase 03

Hasierako onarpen-fasea

2021eko uztaila – 2022ko martxoa

 • Tailerrak-Foro irekia: 3 kokaleku
 • Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin

Fase 04

Behin-behineko onarpen-fasea

2022ko maiatza – 203ko urtarrila

 • Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin

Fase 05

Behin-betiko onarpen-fasea

2023ko azaroa 2024ko otsaila

 • Azken aurkezpena. Emaitzak itzultzea
 • Erakunde-bilerak

Partaidetza-programa

Eskura ezazu parte hartzeko ekitaldien eta jardunaldien eguneroko informazioa

15/10/2020

Informazio Jardunaldia

15/11/2020

Aurretiazko lanen aurkezpena

31/11/2020

Foku-taldea

Foku-talde diagnostikoak

Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspena idazteko prozesuaren esparruan onartutako herritarren partaidetzarako programak sei jarduketa-fasetan egituratutako ibilbide-orri bat planteatzen du.

Aurreikusitako jarduketen artean, lan-talde tematiko batzuk egitea dago. Horien garapenak foku Taldearen metodologia erabiltzen du. Metodologia horren bidez, talde bakoitzean parte hartzera gonbidatutako pertsona guztiek foku Gai batzuk hautatzen dituzte, saioan zehar eztabaidatzeko, eta, azkenik, gai horiei buruz adostutako ondorio batzuk lortzen dira.

Formatu telematikoan egindako sei foku-taldeen ondorioak jarraian eskaintzen diren fitxategietan deskarga daitezke:

(*) Hasiera batean, enoturismoa 3. talde berean sartu zen. Mahasti-ardoaren konglomeratua, hala ere, geroago komenigarritzat jo zen turismoko foku-talde bakar bat egitea; beraz, enoturismoari buruzko ondorioak turismo-talde horrek berretsi zituen.

Talde bakoitzeko partaideak aukeratu ditu erredakzio-taldeak, gai zehatz bakoitzari buruzko diskurtso komun bat eraikitzeko. Prozesu honetan parte hartu duten pertsonak dira, eta planteatutako gaiei buruzko irizpideak eta ikuspegia eman dituzte. Arabako Errioxako gizarte zibilaren (edo herritarren) esparruan, parte hartzen duten 47 pertsonen ordezkaritza askotarikoa da.

Talde bakoitzeko kideek aho batez prestatu eta onartu dituzte talde bakoitzeko ondorioak, eta haien izenak ondorioekin batera eman dira. Ondorio horiek balio handia dute plangintza-prozesurako, landu diren moduagatik; hala ere, ezin zaizkio egotzi Arabako Errioxako LPParen berrikuspena sustatu duen erakundeari; ondorio horiek partaidetza-prozesuaren berezko edukiak dira.

Erredakzio-taldeak konpromisoa hartu du taldeen aurrean justifikatzeko nola helarazi edo ez partaidetza-prozesuaren ondorioak LPPren fase hauetan: aurrerapena, hasierako onarpena, behin-behinekoa, etab.